Сторінка батьків

/Files/images/bezpeka/lto/літо.jpg

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Методичні рекомендації

1. Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.
2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо. 
3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами. /Files/images/shabloni/syujetn_dti/39861015 - копия.jpg
4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно. 
5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування: 
- комплексів ранкової гімнастики; 
- комплексів гімнастики після денного сну; 
- загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);
- форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення). 
6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування: 
- фізичного; 
- художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття); 
- пізнавального (в тому числі і природничі); 
- мовленнєвого. 
7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності. 
8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться). 
9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми: /Files/images/shabloni/syujetn_dti/39861015.jpg
- бесіди; 
- індивідуальна робота; 
- спостереження; 
- дидактичні ігри; 
- рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
- конструктивно-будівельні ігри; 
- трудові доручення, чергування; 
- самостійна діяльність; 
- робота із прищеплення навичок самообслуговування. 
10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри: 
- сюжетно-рольові; 
- конструктивно-будівельні; 
- драматизації, театралізації; 
- дидактичні словесні; 
- з іграшками, предметами, картинками; 
- настільно-друковані; 
- інтелектуальні; 
- рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах); 
- ігри з водою і піском. 
11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення: 
- різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня); 
- дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо; 
- самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності; 
- індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи; 
- читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми; 
- різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо. 
12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: 
- правил дорожнього руху; 
- правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми; 
- правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі; 
- правил користування електричними і газовими приладами; 
- правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

/Files/images/bezpeka/lto/bdv1.jpg

/Files/images/bezpeka/lto/bdv2.jpg

/Files/images/bezpeka/lto/bdv3.jpg

/Files/images/bezpeka/lto/bdv4.jpg

/Files/images/bezpeka/lto/bdv5.jpg

/Files/images/bezpeka/lto/bdv6.jpg

 

Робота з батьками

Загальні батьківські збори

 

  

   п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

 

 

 

 

 

 

Тема: Зростаємо дужими

 

1. Пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу на 2014 – 2015 н.р.

2. Роль сім’ї у формуванні у дитини поняття про здоровий спосіб життя.

3. Попередження дитячого травматизму та перша долікарська допомога.

4. Звіт про роботу батьківського комітету у 2013-2014н.р. Обрання батьківського комітету.

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідуюча

 

Сасин О.С.

 

 

Ворінко З.В.

 

голова  батьк. комітету

 

2.

Тема: Стежинами року

 

1. Круглий стіл «Зустріч з логопедом. Корисні поради»

2. Презентація наочного матеріалу, дидактичних ігор з мовленнєвого розвитку дітей (звукова культура мовлення)

3. Поради батькам «Оздоровлення дітей влітку»

4. Звітний концерт дітей.

 

 

квітень

 

 

завідуюча

 

вихователі груп

 

 

медична сестра

 

музичний керівник

 

 

 

 

Групові батьківські збори

 

  п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Групи дітей раннього віку

«Добрий день, малюк»

1. Адаптація дітей до умов дошкільного закладу.

2. Особливості вікового періоду, психологічна характеристика дітей третього року життя.

3. Поради психолога «Чи потрібно дотримуватись режиму дня»

 

Групи дітей молодшого

 дошкільного віку

«Рости здоровим, малюк»

1. Особливості вікового періоду, психологічна характеристика віку (про кризу 3-х років).

2. Диспут «Оздоровлення дітей разом з батьками».

3. Навчально-виховні завдання на рік.

 

Групи дітей середнього

дошкільного віку

«Як зростити дитину здоровою»

1. Здорова їжа – здоровий малюк.

 

2. Організація навчально-виховного процесу в групі.

3. Тренінг «Здоров’я дитини – багатство сім’ї”.

 

Група дітей старшого

дошкільного віку

«Секрети фізичного здоров’я”

1. Завдання навчання та виховання на рік. Що включає в себе готовність до навчання в школі.

2. «Здоров’я дитини в наших руках”.

3. Анкетування батьків «Умови здорового образу життя в сім’ї”.

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

вихователі

Естінко Н.Г.

 

Сагайдак Н.М.

 

Мешко Є.І.

практичний психолог

 

 

 

 

практичний психолог

 

вихователі

мол.груп

 

 

 

 

медична сестра

 

вихователі

сер.гр.

 

 

 

 

 

 

практичний психолог

 

Марушка В.С.

Білак Г.О

 

2.

Групи дітей раннього та молодшого дошкільного віку

«Ми уже дорослі»

1. Дискусія «Як забезпечити успішний розвиток активного словника дитини»

2. ОБЖД в літній оздоровчий період.

3.  Наші досягнення за рік (підсумки).

 

Групи дітей середнього дошкільного віку «Чомучки»

1. Дискусія «Мовленнєве середовище в родині. Умови успішного розвитку мовленнєвої компетентності дитини»

2. ОБЖД в літній оздоровчий період.

3.  Наші досягнення за рік (підсумки).

 

Групи дітей старшого

дошкільного віку

«На порозі школи»

1. Виступ психолога «Батькам про психологічну готовність дітей до школи.

2. ОБЖД в літній період оздоровлення.

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

вихователі

груп

 

 

 

 

 

вихователі

груп

 

 

 

вихователі

груп

 

 

 

 

 

вихователі

груп

 

 

 

 

Консультації

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

«Адаптація дітей до умов дошкільного закладу: чи бути батькам в групі» (ясельна, молодша група)

вересень

Сасин О.С.

Яцканич Т.К.

практичний психолог

 

2.

«Фізичне виховання в родині» (ясельна, молодша група)

«Оздоровлення дитини з допомогою природних факторів» (середня, старша група)

жовтень

Вихователі груп

 

3.

«Як зробити прогулянку корисною для дитини?»

листопад

 

 

4.

«Про вітаміни та корисну їжу»

грудень

Ворінко З.В.

 

5.

«В. Сухомлинський про виховання поваги до жінки – дівчини, матері»

 

січень

Лях Г.В.

 

6.

«Готовність до школи. Що ми розуміємо?»

 

квітень

Сасин О.С.

 

7.

Про літній відпочинок.

 

травень

Вихователі груп

 

 

 

 

Життеві ситуації

Як би я поступив(ла)…

1)Оленка промокла під дождем, прибігла додому і вирішила висушити платтячко праскою. Залишивши праску нагріватися, вона на хвиль­ку побігла до іншої кімнати, бо невдовзі по телебаченню мали роз­початися мультфільми..Я…|;,

2)Ганнуся зайшла до кухні і почула, що пахне газом. Матусі вдома не було, проте дівчинка не розгубилася...

3)Мама налила Андрійкові чай і вийшла з кухні. Хлопчик почув за вікном голос товариша і підскочив зі стільця. Чашка перекинулася прямо йому на коліна...

4)Іванка попросили купити хліба до обіду. У сусідній кіоск хліб не за­везли і він вирішив перейти дорогу, щоб дістатися магазину...

5)Василько та Наталка гралися в «Школу». Вони вчили ляльок пра­вилам дорожнього руху і розповідали, як треба обходити трамвай та тролейбус...

6)Вітько та Михайлик каталися на санчатах. Гірка була невисока і ско­ро їм набридла. Михайлик запропонував піти до високої гори, що. над дорогою...

7)Навесні хлопці зібрались у дворі та почали грати у футбол. Раптом м'яч відскочив на дорогу, один із хлопчиків побіг за ним на проїж­джу частину...

8)Марійка винесла Сіркові кісточки на обід. Сашко почав з ним гра­тися та жартома намагався забрати у песика обід...

10)— Яке ти маленьке, яке пухнасте,— примовляла Яринка, голублячи чуже цуценя. Раптом з-за рогу будинку вийшов собака...

11)Петрик побачив козу та почав з нею мірятися силою. Петрик тягне її за роги, а вона пручається...

12)Олежка, Тетянка та Василько граються в піжмурки. - Найкраще гратися на будівництві,, — сказав Василько. — І за цеглою можна сховатися, і під машиною...

13)Даринка сама вдома. Раптом дівчинка чує: хтось намагається зла­мати замок на вхідних дверях...

14)Миколка покликав Федька на ставок: «Гайда, я знаю таке місце, де можна пірнати — там глибоко і нікого немає»...

15)Якось спекотного ранку перед поїздкою на пляж матуся наділа На­талочці панамку. Панамка Наталочці не подобається і вона тихцем її зняла...

16)Славко разом з Валериком бавляться у воді: Славко пірнає і хапає Валерика за ноги...

17)Настуся з Ганнусею плещуться та граються в морі. Настуся бризкає водичкою на Ганнусю, а та жартома волає: «Потопаю!»...

18)Мама вмовляє Василька вилізти з води та погрітися під сонечком. Вже й шкіра зблідла від холоду, а він все купається...

19)— Сховайся під парасолькою, доню,— просить Яринку татко, а во все грається під яскравим сонечком в пісочку...

20)Майя та Зіночка знайшли якийсь кущик, весь обсипаний яскравиі ягодами і вирішили посмакувати нами. Правда, вони не знали, і це...

21)Аліночка пішла з батьками до лісу по гриби. — Ой які чудові гр бочки! — вигукнула вона, назбиравши повний кошик червоних гр бів у білу цяточку...

22)Марійка шила лялькам платтячко. Закінчивши, покинула все пі ладдя на ліжку, а сама побігла на вулицю, показати подружкам с нову своєї ляльки...

23)Василинка знайшла матусину косметику і почала прикрашати се обличчя. Тільки-но вона нафарбувала вії, як...

24)Іванка вирішила відкраяти шматок хліба, але ніж вислизнув і...

25)Василько грався зі своїм улюбленим Мурчиком та притискав йс до себе. Раптом Мурчик випустив кііті і подряпав Василька...

26)Наталочка з подружками гралася в «Лікарню» і подала Марійці те мометр. Але він вислизнув з рук і розбився...

27)Євгенкові щодня дають дуже смачні вітамінки. Але тільки по оді] пігулці. Євгенко взяв їх і вирішив з'їсти більше, щоб відразу позі ровішати...

28)Сергійко та Іванко пішли до річки дивитися на льодохід. Іванко сі на крижину...

29)Юрко катався на ковзанах по ставку і втрапив в ополонку. Нег далік на лижах катався Петрик...

30)Віталик з Михайликом нишком відв'язали човна і попливли на ні му до середини ставка рибалити. Риба не ловилася. Було нудно. 1 талик почав розгойдувати човник...

31)Даринка їла морозиво та забруднилися. До неї підлетіли кілі бджіл. Даринка почала руками відганяти їх від себе...

32)Улянка сама вдома. Задзеленчав телефон і хтось попросив дівчин покликати татка...

33)Вітько почув, що в двері дзвонять. Він подивився у вічко і побачі що там стоїть лікар у білому халаті...

34)У двері подзвонили сторонні люди і попросили Костика напоїти водичкою...

35)У двері подзвонили — медсестра з поліклініки принесла ліки д бабусі...

36)Сергійко підняв на вулиці якийсь гарний балончик і вирішив до: як слід дослідити його...

37)Дмитрик запросив Антонка вийти ввечері пускати петарди біля к мори...

38)Жанночка знала, що бенгальські вогні мають холодні іскри, Вона піднесла руку до червоного дротика і...

39)Віталинка їхала в автобусі у мами на колінах і весь час вередувала, вимагаючи, щоб її пустили сісти біля віконця...

40)Ігорьок не встиг доїсти морозиво, як під'їхав його тролейбус. Дове­лося доїдати в тісняві тролейбусного салону...

41)Богданко, розштовхавши всіх, вскочив до трамваю і сів на найкраще місце під вікном. Поряд стояв старий дідусь з ключкою...

42)Миколка та Олексій не схотіли йти пішки на сьомий поверх і викли­кали ліфт...

43)Тарасик їхав сам у ліфті та застряг між поверхами...

44)Оленка зайшла до під'їзду і побачила, що в ліфт зайшов хтось не­знайомий.

—Заходь, дівчинко, поїдемо разом,— звернувся незнайомець до
неї...                     ' •

45)Марійка гуляла на вулиці, до неї підійшла чужа тітонька і сказала:

—Твоя мама чекає за рогом з тяжкою валізою і просила, щоб ти прийшла їй допомогти...

46)— Ярославе,— звернувся до хлопчика чужий дядько,— пішли мер­щій до тебе додому, бо твій татко попросив, щоб ти через мене пере­дав йому велику сумку — він придбав тобі дуже великий подарунок, а довезти ні в чому...

47)— Дівчинко,— звернувся до Світланки водій машини,— я не знаю, як проїхати до твоєї школи. Сідай та вкажи мені дорогу...

48)Петрик загубився посеред великого магазину...

49)Дмитрик побачив у поїзді якусь ручку. Мама казала, що це стоп-кран. Дмитрик вирішив подивитися, як він діє і щосили потягнув за цю ручку...

50)Василько їхав з мамою в електричці. Було тепло, і вікна розкрили. Василькові так кортіло визирнуги у відчинене віконце...

51)Поїзд поволі під'їжджав до перону. Максимко вже приготувався сплигнути...

51) Перехожий запропонував Оленці піти до нього додому, щоб подару­вати їй кошеня. Дівчинка зраділа...

ПАМ'ЯТКА «ОТРУЄННЯ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ»

Сучасні хімічні засоби є нашими помічниками в побуті, сільському господарстві та на виробництві. До хімічних речовин належать отру­тохімікати, препарати побутової хімії (косметичні й миючі засоби, пля-мовивідники, лакофарбові вироби), інсектициди (хлорофос, карбофос, дихлофос тощо). При хімічних отруєннях має місце різний підхід до виведення отрути з організму. Тому використовуйте

наступну градацію.

—  Використовувати напої (негазована вода, чай, соки) дозволяється при отруєнні:

ацетоном, антифризом та каустичною содою; горілкою та парфума­ми; дезодорантом та лаком для нігтів; дезинфікуючими засобами та хло­ром; зубною пастою та кормом для домашніх тварин; взуттєвим кремом, лугом, милом, оцтовою есенцією та соляною кислотою; мишачою отру­тою та засобами для травлення комах; тютюном та барвниками у фло­мастерах.

—  Викликати блювоту, щоб вивести отруту з організму необхідно при отруєнні:

антифризом, горілкою, лаком для нігтів, мишачою отрутою, парфу­мами, тютюном.

—   Дати кілька пігулок активованого вугілля, щоб абсорбувати отруту, яка залишилася в організмі, рекомендується при отруєнні: ацетоном, барвниками у фломастерах, бензином, засобами від ко­мах, кормами домашніх тварин, кремом для взуття, лаком для нігтів, мишачою отрутою, тютюном та фарбами.

—   Не викликати блювоту, тому що названі субстанції можуть завдати більшої шкоди, якщо вдруге пройдуть стравоходом, при отруєнні: бензином, засобом для дезинфекції, інсектицидами, каустичною со­дою, лугом, оцтовою есенцією, соляною кислотою, фарбами, хлором.

—   Дати невелику кількість жирних вершків чи шматочок вершкового масла, щоб розчинити пінні хімікати, потрібно при отруєнні: дезодорантом, милом, шампунем.

УВАГА!!!

Відпоювати молоком не можна, бо воно посилює всмоктування Отрути.

Майже при всіх видах хімічних отруєнь відразу після надання пер­шої допомоги слід викликати швидку допомогу або негайно доставити дитину до лікарні.

За умови задовільного стану дитини можна скористатися порадами лікаря та не викликати швидку допомогу при отруєнні дезодорантом, зубною пастою, кормом для собак та кішок; кремом для взуття, милом, шампунем, парфумами.

ПАМ'ЯТКА  «ОТРУЄННЯ ЛІКАМИ ТА ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ»

Діти з великою цікавістю ставляться до ліків та лікарських засобів: по-перше, вони вважають їх корисними, бо вони допомагають їм виду­жувати; по-друге зараз сучасні препарати часто виготовляють у приваб­ливій формі і приємними на смак (деякі нагадують за смаком та арома­том цукерки). Тому й потрібно тримати аптечку далі від поля зору та досяжності дитини. Якщо ж біда сталася, то перша допомога повинна бути надана якісно і вчасно. Слід зауважити, що ліки — це також до де­якої міри хімічні речовини. А тому й на них розповсюджується града­ція першої допомоги.

Якщо дитина проковтнула кілька пігулок аспірину, антибіотиків, за­собів від кашлю та головного болю, а також снодійний препарат, необхідно виконати наступні заходи:

—   відпоїти водою, чаєм чи соками;

—   викликати блювоту;

—   дати кілька розтовчених та змішаних з водою пігулок активованого вугілля.

При потраплянні в організм дитини вітамінних препаратів можна обмежитись відпоюванням та викликом блювання, а валеріани — тіль­ки прийомом великої кількості рідини.

Якщо дитина отруїлася нашатирем чи йодом, необхідно її відпою­вати, але не доводити до блювання, бо при повторному проході цих суб­станцій через стравохід можуть виникнути опіки слизової оболонки.

Після надання першої допомоги дитину необхідно відтранспортува­ти до лікарні. У деяких випадках при умові нормального самопочуття і отримання професійної консультації госпіталізація необов'язкова.

Дякуємо за взаєморозуміння та взаємодопомогу.

                                       Пам'ятка для батьків

попередження пожежі від пустощів та необережного поводження з вогнем

Щоб не допустити пожежі необхідно виконувати наступні правила пожежної безпеки:

—  зберігати сірники в місцях, недоступних дітям;

—  не дозволяти дітям розводити багаття;

—  не дозволяти самостійно вмикати електронагрівальні прилади;

—  не дозволяти користуватися газовими приладами;

—  не допускати перегляд телепередач, користування комп'ютером за відсутності дорослих;

—  не залишати малолітніх дітей без нагляду;

—  не вмикати електроприлади з пошкодженим дротом чи струмоприй­мачем;

—  не нагрівати лаки та фарби на відкритому вогні;

—  не заставляти шляхи евакуації (лоджії, балкони, коридори);

—  не зберігати на балконах легкозаймисті речовини (бензин, мастила, ацетон);

—  не сушити речі над газовою плитою;

—  не користуватися саморобними ялинковими гірляндами;

—  не влаштовувати піротехнічні заходи з балкону та поряд з будівлею;

—  не палити в ліжку.

 

Шановні батьки! Ставтеся негативно до дитячих ігор з вогнем! Роз'яснюйте, що їхні пустощі з вогнем можуть спричинити пожежу, за­гибель у вогні майна, та людей!

Шановні батьки! Своїм прикладом навчайте дітей суворому вико­нанню протипожежних вимог. Пам'ятайте, що приклад старших є для дітей кращим методом виховання.

При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном «101».

 

Дії під час виникнення пожежі

 

Шановні батьки! , Щоб зберегти життя своє та ваших близьких, дотримуйтесь послі­довності дій під час виникнення пожежі:

—   подзвонити до служби порятунку за номером «101»;

—   викликаючи службу порятунку, чітко називати адресу, поверх, но­мер квартири та своє прізвище; сповістити, що саме горить;

—   негайно евакуювати з приміщення дітей, немічних людей та людей похилого віку;

—   при евакуації уникати користування ліфтом, бо є ризик відключен­ня ліфта від електроструму;

—   при евакуації з висотного будинку більше шансів мають ті люди, що не біжать вниз крізь дим та вогонь, а шукають порятунку на даху будівлі;

—   пересуватися потрібно швидко, але зважати на те, що кисню більше біля підлоги, а тому краще до виходу повзти, закриваючи обличчя вологою тканиною;

—   при евакуації заручитися чиєюсь підтримкою, хто вас підстрахує і допоможе, якщо ви знепритомнієте від диму;

—   намагатись загасити полум'я засобами первинного пожежогасіння;

—   до первинних засобів належить вода, пісок, товста зволожена ткани­на (ковдра, килим), вогнегасник;

—   за можливості м'які предмети вкинути до ванни та залити водою;

—   вимкнути електропроводку, щоб уникнути ураження електростру­мом;

—   не відчиняти вікна, щоб не живити пожежу свіжим притоком кисню;

Усі вище названі дії можливі лише в тому разі, якщо пожежа під­дається знищенню в перші хвилини. У разі значного розповсюдження вогню слід негайно залишити приміщення, бо в сучасних квартирах ду­же багато матеріалів з синтетичним покриттям, що виділяє дуже ядучу субстанцію. Вдихнувши дим з тліючого лінолеуму чи меблів з МДФ, є ризик знепритомніти і згоріти заживо!

—   Шановні батьки! При виникненні пожежі не втрачайте здорового глузду, негайно орієнтуйтесь у ситуації та приймайте рішучі дії щодо запобігання тяжким наслідкам!

 

—    При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном «01».

Забезпечення особистої безпеки

 

Шановні батьки!

Життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим біль­ше небезпеки з боку оточуючого середовища.

Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил:

—  не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час;

—  вчити дитину користуватися дверним вічком;

—  не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у міліцейську форму;

—  вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102,103, 104;

—  забороняти підбирати на вулиці незнайомі предмети — вони можуть бути небезпечними;

—  забороняти бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами;

. —   не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого роди­ча;

—  запобігати формуванню в дитині жорстокого ставлення до тварин;

—  не дозволяти дражнити тварин;

—  не дозволяти вмикати електроприлади за відсутності дорослих;

—  не дозволяти виходити на балкон, відчиняти вікна;

—  не дозволяти визирати у відчинене вікно;

—  вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів;

—   вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені «особи­сту картку» з даними дитини.

Проявляйте витримку і навчайте дітей берегти своє життя та здоров'я!

 

Попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей дошкільного віку

Шановні батьки! Швидке збільшення інтенсивності руху висуває серйозне завдання — забезпечення безпеки руху пішоходів,

У попередженні дорожньо-транспортного травматизму важливу роль відіграє робота дорослих з роз'яснення дошкільникам правил до­рожнього руху і прищеплення навичок дисциплінованості на вулицях і дорогах. Щоб не допустити лиха на дорозі, вам необхідно:

—   не подавати дітям негативного прикладу, порушуючи правила дорожнього руху;

—   не чіплятися на підніжку транспорту і не стрибати на ходу, щоб своїм, прикладом не заохотити дітей;

—   вчити переходити вулицю на зелене світло світлофора, користуватись підземним переходом;

—      на власному прикладі вчити користуватись нерегульованим пішохідним переходом;

—  при перетині вулиці нерегульованим пішохідним переходом радити дітям йти в загальній масі пішоходів, бо дитина сама ще не завжди здатна оцінити дорожню ситуацію;

—  не дозволяти дітям з'являтися зненацька перед транспортними за­собами;

—  вчити дітей правильно обходити транспорт на зупинках (трамвай — спереду, тролейбус, автомобіль та автобус — позаду);

—  не дозволяти самостійно користуватися громадським транспортом;

—  не допускати ігор дітей на проїжджій частині дороги;

—  не дозволяти дітям грати з м´ячем, катитися на велосипеді, ковзанах, роликах, лижах, санчатах на проїжджій части дороги та поблизу від неї.

Подіваємось, що ви прислухаєтесь до наших порад!

 

 

Поради батькам

щодо виховання обдарованої дитини в сім’ї

        Розвиток творчих здібностей особистості - це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти. 
         Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.
Розрізняють обдарованість:
· соціальну - лідерську; · художню - музичну, образотворчу, сценічну;
· психомоторну - спортивні здібності;
· інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);
· академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;
· творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).
    Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень.
      Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.
     Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я входять до "групи ризику". Вони потребують особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, шкіл.
      Фахівці давно відмітили, що обдаровані діти часто виростають в інтелігентних сім'ях, і справа тут зовсім не в особливих генах геніальності, а справа в сімейній атмосфері, в системі сімейних цінностей.
      Взагалі батьки заохочують і бажали б розвивати в своїй дитині пізнавальні потреби та різні здібності, але роблять вони це по-різному. Деякі батьки прагнуть до того, щоб дитина запам'ятала більше фактів, назв, подій, відчувала гордість за свої знання.
     Психологічні дослідження показують, що пізнавальна мотивація виявляється у формі дослідницької, пошукової активності, чутливості до нового, новизни ситуацій, знаходження нового у звичайному.