Адміністрація

Керівник Дошкільного навчального закладу в с. Підвиноградів

 

Данкович Надія Андріївна

Рік народження- 21.11.55

Стаж роботи - 44 роки, на посаді керівника 36 років

У даному закладі з 1982 р.  Відмінник освіти України - 1996 р.

Освіта - вища, педагогічна ( закінчила Ровенський педагогічний інститут ім.Мануїльського - 1983р.)

 

 

Методист дошкільного закладу

 

 

 

Естінко Наталія Григоріївна

Рік народження - 16.10.1973

Стаж роботи - 26 років

      на посаді методиста - 3роки

У даному закладі з 2011 р.

Звання: „Вихователь-методист”

освіта-вища,педагогічна( І.Франківський ПУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Річний план

освітньо-виховної роботи

дошкільного навчального закладу

с.Підвиноградів

Виноградівського району

Закарпатської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

З річним планом ознайомлені

 

 

 

ПІБ

 

ПОСАДА

 

ПІДПИС

1

 Білак  Г .О.

вихователь

 

2

Гоздик Т.І.

вихователь

 

3

Доробан М.П.

вихователь

 

4

Дьопйош О.І.

вихователь

 

5

Естінко Н.Г.

вихователь-методист

 

6

Зихор І.С.

вихователь

 

7

Зихор М,С.

вихователь

 

8

Ластівка О.І.

вихователь

 

9

Лях Г.В.

вихователь

 

10

Марушка В.С.

вихователь

 

11

Марушка Т.І.

вихователь

 

12

Матійко О.В.

вихователь

 

13

Мудріян Н.М.

вихователь

 

14

Пак М.С.

вихователь

 

15

Потоцька В.І.

вихователь

 

16

Сагайдак Н.М.

вихователь

 

17

Сасин О.С.

вихователь

 

18

Сегляник Г.В.

вихователь

 

19

Сусік О.В.

вихователь

 

20

Яцканич Т.К.

вихователь

 

21

Ухач М.І.

 

 

22

Варга І.М.

сестра медична

 

23

Мацола Я .І.

психолог

 

24

Товт.А.О.

музичний керівник

 

25

Ліпей Н. І.

музичний керівник

 

26

Ігнатишин О. В.

завідувач господарством

 

27

Попадинець В.В.

 

 

               

ЗМІСТ

 

 

 

 

І розділ. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік. Завдання на новий 2017 – 2018 навчальний рік та оздоровчий    період ………………………………………………….

ІІ розділ. Методична робота з кадрами ………………………………………

ІІІ розділ.   Робота методичного кабінету …………………………………….

IV розділ.    Організаційно-педагогічна робота ………………………………..

V розділ. Адміністративно-господарська робота …………………………

VІ розділ.  Вивчення стану організації освітнього процесу……………….

                 I .     АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

                  ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

         З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2017-2018 навчальному році  працював над головною методичною метою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

 

Аналіз роботи закладу протягом 2017-2018 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

           І блок: Методична робота

           Методична робота з педагогічними кадрами у 2015-2016навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Освітній  рівень  педагогів

Освіта  вища

10

 Базова  вища освіта

3

Освіта середня  спеціальна

 

14

Фаховий рівень педагогів

Вихователів – методистів

 

6

Вища кваліфікаційна категорія

 

3

ІІ  кваліфікаційна категорія

5

11 тарифікаційний розряд

12

10 тарифікаційний розряд

2

9 тарифікаційний розряд

1

8 тарифікаційний розряд

2

7 тарифікаційний розряд

1

 

Методична  робота

Вид  діяльності

Кількість педагогів

1

курси підвищення кваліфікації

5

2

атестація

5

 

Педагоги  працювали  за  наступними  проектами:

Сасин О. С.– «Сміхотерапія в дитячому садку»

Лях  Г.В – «Золоті руки»

Гоздик Т.І. – «Обережність не зашкодить»

Марушка  В.С. –« Наші молодші друзі»

Пройшли атестацію вихователі : Доробан М.П. Марушка В.С. Пак М.С.

Лях Г.В. Зихор М.С.

 

         З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторських програм, після денного сну – «Гімнастика пробудження». Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

          З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Дитячий садок»,  «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Психолог дошкілля»

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради,проведені підгрупові  консультації та індивідуальні.  Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи. В колективі працює 6 вихователів-методистів.

          ІІ блок: Якість освіти

          Для якісної реалізації  задачі з формування якості ранньої соціалізації дошкільників було проведено тематичне вивчення «Створення умов для пізнавального та ігрового середовища на групах раннього віку.» , «Аналіз стану роботи з питання організації роботи з батьками» .

        Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування  культури спілкування, логіко-математична компетентність та робота з батьками є на належному рівні.

            ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

          Два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

          Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку знизився за рахунок збільшення кількості дітей віком 1,5 – 2,10. Тому слід посилити роботу з усіх сторін розвитку малюків, особливу увагу приділити дітям старшого віку, а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.    

          ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

         У 2017 - 2018 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного закладу - 81%.

         Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах 23 гривні на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.       Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах  при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, ароматерапії , часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

         Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту.         

         V блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота проводилася за 3-ма напрямками:

1.     Адаптація дітей до умов ДНЗ.

2.     Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

3.     Рівень розвитку дітей.

          Адаптаційний період   дітей пройшов успішно, 10 – на середньому  рівні.

         Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

·         взаємовідносини з дітьми;

·         гра;

·         сон;

·         поведінка з батьками;

·         реакція дитини на нових людей;

·         мовленнєва діяльність;

·         апетит.

         Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

         Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.

           VІ блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

 Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

Придбані дитячі ігрові осередки, придбані інформаційні стенди, придбали в музичний зал нові штори,здійснено ремонт та фарбування споруд на прогулянкових    майданчиках. Поповнили атрибути  на свята та розваги,    також завдяки батькам здійснили підписку періодичних видань на заклад, закупили методичний матеріал для підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників, канцтовари, посуду на харчоблок, матеріали на електро-господарство та сантехніку, також батьки купували миючі та дезінфікуючі засоби.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить високі завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Разом з тим слід відзначити, що продовжує бути актуальне питання   розвиток професійної компетентності педагогічних працівників  та взаємодія суспільного та родинного виховання.

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

 Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське  дошкілля».

1.      «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні».

2.     «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

3.      «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України   від  01.10.2002  № 31/9-434.

4.     «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України  від  06.06.2005  № 1/9-306.

5.      «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.

6.     «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.

7.      «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006 № 1/9/153.

8.     Базовий компонент дошкільної освіти України 2012.       

9 Лист МОНУ від 13.06.2018р.№1/9-322

  Нормативно-правові документи:

1.     Конституція України.

2.     Конвенція «Про права дитини». – 1991.

3.     Закон України «Про освіту». -1991.

4.     Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

5.     Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

6.     Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

7.     Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

8.     Закон України «Про мови». – 2003.

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА  ОЗДОРОВЧИЙ  ПЕРІОД

 

         З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2018-2019 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: «Робота над посиленням складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства.    Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році зберігають актуальність і нині з метою налагодження в дошкільних закладах послідовних систем роботи, спрямованих на їх реалізацію.

Ключовими пріоритетами змістовного наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі :

 

1.      Правове вихованя

2.     Економічне виховання

3.     Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми,з дорослими людьми

4.     Фізичне виховання

А серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість - творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

 

 

Нормативно-правові документи:

1.     Конституція України.

2.     Конвенція «Про права дитини». – 1991.

3.     Закон України «Про освіту». -1991.

4.     Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

5.     Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

6.     Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

7.     Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

8.     Закон України «Про мови». – 2003.

 

Групи та педагоги,

що працюватимуть  протягом  2017 – 2018 навчального року в дошкільному навчальному закладі

 

 

 

Група

 

 

Вихователі

1

Сонечко

ранній вік

Сагайдак Н.М.

Лях Г.В.

2

Дзвіночки

ранній вік

Естінко Н.Г.

Гоздик Т.І.

3

Проліски 

ранній  вік

Яцканич Т.К.

Потоцька В.І.

4

незабудки

молодшийвік

Мудріян Н.м.

Пак М.С.

5

Ромашки

молодший вік

.Сегляник Г.В.Сусік О.В.

Матійко О.В.

6

Грибочки

середній вік

Марушка В.С.

Марушка Т.В.

7

 Диво метелики

середній вік

Ластівка О.І.

Зихор М.С.

8

Грибочки

старший  вік

Гоздик Т.І.

Естінко Н.Г.

9

Проліски

старший вік

Потоцька В.І.

Яцканич Т.К.

10

Колобок

старший вік

Лях Г.В.

Сагайдак Н.М.


 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

2.1. Педагогічні ради

 

 

№ з/п

 

 

Зміст  роботи

 

Форма прове

дення

 

 

Термін вико

нання

 

Відпові

дальні

 

Відм про вик

 

 

1.

 

 «Основні напрямки роботи ДНЗ в новому 2017/2018 навчальному році»

 

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Аналіз стану роботи літнього оздоровчого періоду 2016/2017 навчального року.

 3. Обговорення та затвердження річного плану освітньо-виховної роботи на 2017/2018 навч. рік.

4. Адаптація дитини в ДНЗ.

Вплив нового середовища на психічний розвиток дитини.

5. Знайомство з планом курсової перепідготовки та проведення атестації педагогічних працівників.

6.Різне

 

 

 

 

 

 

 

 

аналіз

 

 

доповідь

 

 

обговорення та затверджен

ня

 

обгово

рення

 

затверджен

ня

 

 

Вере

сень

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

вих.

методист

 

завідувач

 

 

 

психолог

 

 

завідувач

 

 

2.

 

«Економічне виховання дітей дошкільного віку»

 

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2.Формування економічної компетенції дошкільників.

Чи потрібно вивчати економіку в дитсадку?

3. Методи  формування у вихованців навичок спілкування з іншими дітьми, дорослими.

4. Вплив сюжетно-рольових ігор  на дитячу особистість.

5. Різне

 

 

 

 

 

аналіз

 

доповідь

дискусія

 

 

 

школа- діалогу

 

 

обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листо

пад

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

вих..

методист

вихователі

психолог

 

 

вихователі

 

 

3.

 

«Формування здорового способу життя, міцних рухових навичок та розвиток фізичних якостей – передумова цілісної дитячої особистості»

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Наступність з фізичного виховання в дитячому садку та сім’ї.

3. Формування психологічного здоров'я дітей дошкільного віку.

4. Спільна робота ДНЗ, медичних працівників та батьків з питань профілактики захворювань.

5. Структура занятть з фізкультури на свіжому повітрі

6. Попереджаємо дитячий травматизм.

7. Різне.

 

 

 

 

 

 

 

 

аналіз

 

доповідь

 

 

 

презента

ція

 

 

обмін досвідом

доповідь

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

вихова

тель-

методист

 

психолог

 

 

 

вихователі

медсестра

 

4.

 

«Рівень виконання плану навчально -

виховної роботи закладу за 2017/2018 навчальний

рік (підсумки роботи)»

 

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради

.2. Аналіз стану навчально - виховної роботи та виконання основних річних завдань за 2016/2017 навчальний рік.

3. Звіт про результати діагностичного обстеження готовності дітей старшого віку до школи.

4.  Звіт по реалізації та вдосконаленню національно-патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі

5. Про результативність роботи педколективу з охорони життя і здоров’я дітей та запобігання усім видам  дитячого  травматизму .

6. Організація роботи на літній оздоровчий період.

7.Різне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналіз

 

 

довідка

 

 

 

 

звіт

 

 

доповідь

 

 

презента

ція

 

доповідь

 

 

 

 

 

тра

вень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

вихова

тель

методист

 

 

психолог

 

 

 

вихова

телі

завідувач

сестра медична

 

завідувач

i. методист

ii.         

 

2.2 Підвищення педагогічної компетентності

 

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ

 

Тема: Стимулювання словесної творчості дошкільників

Мета: поглибити знання педагогів з питання ознайомлення дітей з мовленнєвою творчістю. Удосконалити психолого-педагогічну підготовку педагогів. Сформувати творчий підхід до підбору форм, методів та прийомів реалізації завдань з пізнавального розвитку в усіх сферах життєдіяльності дітей.

 

 

 

ТЕМА ЗАХОДУ

 

Форма роботи

 

Термін

 

Відпові

дальний

Відм

про вик

І

Стимулювання словесної творчості дошкільників

1.     Поняття «творчість»

2.     Стимулювання словесної творчості та навчання творчого розповідання

3.     Засоби мовленнєвої діяльності

4.     Умови розвитку творчих здібностей (творча лабораторія)

5.     Поєднання мовленнєвотворчої діяльності з іншими освітніми лініями діяльності дітей

 

 

міні-доповідь

презентація

 

 

практична

робота

обмін досвідом

 

кошик пропози

цій

жовтень

 

Сагайдак Н.М.

Сасин

 О. С.              

 

 

Вихователі

 

ІІ

Використання народного фольклору як засобу виховання в процесі музичної діяльності

1.  Заходи для виховання звукової культури мовлення дітей засобами музичного фольклору

2. Створення музичного фольклорного  середовища в групі

 

доповідь

 

 

інформація

 

міні - лекція

 

практично

січень

Яцканич Т.К.

 

Товт.А.О.

 

 

вихователі

 

ІІІ

Постйнодіючий семінар «Здоров'язберігаючі технології в умовах організованого дитинства»

 

 

 

протягом року

Естонко Н.Г.

Марушка  В.С.

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Форма роботи

Термін

Відпові

дальний

Відм про вик

 

1

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи

 

 

Консуль

тування

Упро

довж року

завідувач,

вихователь – методист     вихователі- методисти

 

 

2

З метою підвищення професійної майстерності педагогів провести консультації:

-         вимоги до якості мовлення педагога дошкільного закладу;

-         педагогічне регулювання виховної ситуації;

-         методики загартування в умовах дитсадка.

Консуль

тування

 

 

 

 

вересень

 

грудень

 

березень

вихователь - методист

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу призначити наставників над молодими   спеціалістами і організувати роботу у напрямках:

·        методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою «

Українське дошкілля»;

·        показ організації різних видів ігрової  діяльності;

·        організація роботи з батьками;

·        показ занять за потребою вихователя;

·        перегляд оздоровчих  заходів.

Настав

ництво

вересень

листо

пад

січень

 

лютий

 

 

 

березень

 

 

 

травень

 

 

 

 

Товт А.О.

 

Сусік О.В.

 

 

 

Естонко Н.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ  ДЛЯ  ПЕДАГОГІВ    

 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

Термін

 

Відповідаль

ний

Відм

про

вик

1

Роль сімї у сприянні адаптації дитини до перебування у дошкільному закладі

вересень

психолог

 

2

Вплив сюжетно-рольових ігор, драматизації, театралізації на мовленнєву компетенцію дитини

жовтень

Доробан М.П.

 

3

Розвиваємо  економічну компетенцію малюків молодшого віку

листопад

Зихор М.С.

 

4

Кожна дитина – талановита.

Прояв та реалізація здібностей дитини у дошкільному закладі.

грудень

Гоздик Т.І.

 

5

Фактори, що впливають на навички спілкування дітей один з одним та з дорослими

січень

Потоцька В.І.

 

6

Організація взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців

лютий

Естінко Н.Г.

 

7

Роль художньої літератури у формуванні особистості дошкільника

березень

Марушка Т.В.

 

8

Інноваційна діяльність у дошкільних навчальних закладах на заняттях з фізичного розвитку

квітень

Марушка В.С.

 

9

Вплив народного фольклору на формування характеру дошкільника

травень

Ластівка О.І.  .

 

 

 

 

ГРУПОВІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

Термін

 провед

 

Відпові

дальний

Відм про вик

 

1

 

Ознайомлення батьків з режимними моментами ДНЗ

 

 

вересень

 

медсестра

 

 

2

 

Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку

 

 

жовтень

 

психолог

 

 

3

 

Економічне мислення.

Закони  економічного мислення

 

 

листопад

 

Сегляник Г.В.

 

 

4

 

Музично-дидактичні ігри та їх значення у розвитку музичних здібностей дитини

 

 

січень

 

Ліпей Н.І.

 

 

5

 

Розвиток мовлення через спілкування

 

 

лютий

 

Мудріян Н.М.

 

 

6

 

Фізичні вправи та ваше здоров’я

 

 

березень

 

Матійко О.В.

 

 

7

 

Складові успішного навчання дитини в школі

 

 

квітень

 

Вереш  М.В.

 

 

8

 

У дитини є свої права

 

 

травень

 

Пак М.С.

 

 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ»

 

Керівник:

Доробан М.П.

Проблема:

Формування професійних умінь і навичок молодого вихователя дошкільного навчального закладу.

 

Мета: сприяти професійному становленню молодих спеціалістів, розширювати та поглиблювати їх знання методики дошкільного навчання та виховання.

 

Склад слухачів:

Матійко О. В.  Ліпей Н.І.

 

ПЛАН  РОБОТИ  «ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ВИХОВАТЕЛЯ»

 

Мета: забезпечити високий рівень виховання та навчання дошкільників відповідно Базової програми «Українське дошкілля».

 

 

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

 

Форма роботи

 

Термін

 

Відповідальний

Відмітка про вик

 

 

І

 

 

Тема. Забезпечення умов   для гармонійного розвитку особистості дитини .

1.     «Виявлення знань та труднощів молодих педагогів у процесі навчально-виховної діяльності».

2.     «Планування навчально-виховного процесу за Базовою програмою» «Українське дошкілля.»

3.     «Створення предметно-розвивального середовища»;

4.     «Проблеми адаптації маленької людини»

5.     «Руховий режим протягом дня».

6.     Заняття за планом вихователя.

 

 

Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.

         Поповнення ігрових куточків атрибутикою, необхідною для проведення ігор з безпеки життєдіяльності дітей

 

 

 

 

 

анкетування

 

 

 

дискусія

 

 

 

консультації

 

 

 

 

 

 

майстер-клас

самоосвіта

 

 

створення умов

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

вересень

 

 

 

вересень

 

 

 

листопад

 

листопад                    

                         

 

 

 

 

 

упродовж року

      

 

 

 

Доробан М.П.

 

 

вихователі

Білак Г.О.

Сасинн О.С.

 

 

Яцканич Т.К.

 

 

 

 

Сегляник.Г.В.                                                                            

 

      

                         

Марушка В С.

 

 

Вихователі            

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

Тема. Удосконалення системи  навчально-виховної діяльності дошкільного закладу.

1.     «Якість сучасної дошкільної освіти»

2.     «Нормативно-правова база щодо організації педпроцесу у ДНЗ»

3.     «Забезпечення комфортного самопочуття дитини у дошкільному закладі»

4. «Реалізація Базової програми «Українське дошкілля».

 «Сучасний вихователь. Який він?».

Заняття за планом вихователя.

     Порівняння Базової програми «Українське дошкілля»  з іншими.

 

 

 

 

консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

круглий стіл

 

майстер-клас

 

 

самоосвіта

 

 

 

 

 

грудень

 

грудень

 

січень

 

січень

 

 

 

лютий

 

січень-

лютий

лютий

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

методист

 

 

практичний психолог

 

 

вихователі

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Тема. Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей дошкільного віку до вступу в начальну школу.

1.     «Передшкільна освіта – нова ланка в системі освіти»

2.     «Забезпечення готовності дошкільників до навчання у школі»

3.     «Забезпечення взаємодії між дошкільним закладом та школою»

4.     «Діагностика готовності дитини до навчання у школі».

5.     «Передшкільна освіта: актуальність та проблеми».

6.     Заняття за планом вихователя.

 «Організаційні форми передшкільної освіти»

 

 

 

 

 

консультації

 

 

 

 

дискусія

 

 

 

майстер-клас

 

 

 

 

 

самоосвіта

 

 

 

 

 

 

березень

 

березень

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

березень-           квітень

 

 

 

 

 

 

Доробан М.П.

 

Лях Г.В.

 

 

практичний психолог

 

 

методист

психолог

 

 

 

вихователі                  

 

 

ІV

Тема. Підведення підсумків за навчальний рік. Перспективи на наступний. Планування навчально-виховної роботи на  оздоровчий період.

1.     «Організація оздоровчого періоду у ДНЗ».

2.     «Особливості предметно-просторового середовища в літній період».

3.     «Рекомендації для вихователів з організації дитячих розваг влітку».

4.     «Екскурсії та прогулянки у літній період».

5.     «Визначення знань та умінь, які отримали вихователі протягом навчального року».

 

 

 

 

 

 

 

консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетування

 

 

 

 

 

 

травень

 

травень

 

 

травень

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

Данкович Н.А.

Варга І.М.

Естінко Н.Г.               

 

 

Вихователі

 

 

 

 

ЕстінкоН.Г.

 

2.3 РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ  ТВОРЧОСТІ

 

 

Мета: поглибити знання педагогів про особливості цілісного розвитку дитини, як особистості за Базовим компонентом дошкільної освіти, формування її психофізичного потенціалу в умовах реалізації завдань Базової програми «Українське дошкілля». Сформувати бачення та усвідомлення педагогами власних пріоритетних цінностей, підвищити життєвий тонус шляхом формування позитивного мислення. Сприяти розвитку професійної майстерності.

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Термін

 

Відпов.

 

1

Психолого-педагогічний тренінг: «Сучасний педагог – це психолог-практик».

 вересень

Мацола Я І

2

Майстер-клас «В здоровому  тілі – здоровий дух».

 

жовтень

Естінко Н.Г.

3

 Психолого-педагогічний тренінг: «Психолого-педагогічне проектування взаємодії педагогів із дітьми дошкільного віку».

 

листопад

 

Яцканич Т.К.

4

Методичний практикум «Я в житті мого дитячого садка»

 квітень

Потоцька В.І.

5

Прес-конференція «Організація літньої оздоровчої компанії в дошкільному закладі».

травень

Методист, ст. м/с.

 

 

 

 

 

 

 

 

БРЕЙН – РИНГ

 

 

 

Мета:        Розвивати творчий потенціал педагогів, їх компетентність у питаннях спілкування, музичної культури. Активізувати розумово - пошукову діяльність вихователів.

 

 

 

 

 

ТЕМА ЗАХОДУ

Форма роботи

 

Термін

Відповідальний

Відм про вик

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

 

5

 

6

 

 

7

 

 

8

 

Підвищення фахової компетентності  педагога 

 

Конкурс  «мовленнєвий марафон».

 

Конкурс  «Гра-спілкування».

 

Конкурс  «Основні принципи економіки».

 

Конкурс  «Загадки - ілюстрації».

 

Конкурс  «Відгадай за пантомімою».

Конкурс . «Музичний  кросворд».

 

Конкурс . «Музичний марафон».

 

Конкурс «Крилаті вислови».

 

 

робота у групах

 

 

листопад

 

 

 

Товт  А.О.

Марушка Т І.

ПотоцькаВ.І.

Ластівка.О.І.

 

 

 

 

 

 

 

ВІДКРИТІ  ПОКАЗИ  РІЗНИХ  ВИДІВ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

НАЗВА ЗАХОДУ

Форма роботи

Тер

мін

Відпові

дальний

Відм про вик

1

Середня група

  «Валеологія»

i.     

колект.

перегляд

жов

тень

Марушка В.С.

Марушка Т.І.

 

 

2

 

Старша  група

«Розвиток мовлення»

 

колект.

перегляд

гру

день

Потоцька В.І.

Яцканич Т.К.

 

3

Молодша група

“Дарунки з городу “

ознайомлення з природою

колект.

перегляд

листопад

Матійко О.В.

Сусік О.В.

 

4

Старша група

  «Україна-моя Батьківщина»

 

колект.

перегляд

бере

зень

Гоздик Т.І.

Естінко Н.Г.

 

5

Старша група

математика „В осінньому царстві”

колект.

перегляд

жовтень

Лях Г.В.

Сагайдак Н.М.

 

6

Група раннього віку

“Зайчикові іменини “

колект.

перегляд

грудень

Мудріян Н. М.

Ухач М.І.

 

7

Середня група

Використання дидактичних ігор та ігрових вправ на виправлення недоліків звуковимови на  заннятті та в повсякденній роботі з дітьми.

колект.

перегляд

грудень

Сасин О.С.

Білак Г.О.

 

8

Група раннього

віку,,Одягнемо Ляльку’’

(мовленевий р-к)

колект.

перегляд

лютий

Сегляник Г.В.

Зихор І.С.

 

9

Мовленнєвий розвиток. Молодша група

 «Перша квіточка весни»

колект.

перегляд

березень

Зихор М. С .

Ластівка О.І.

 

10

Інтегроване заняття:

Молодша група “Ще курчатка маленькі та як сонечко жовтенькі”

колект.

перегляд

квітень

Доробан М.П.

Пак М.С.

 

 

 

 

ТВОРЧА  ГРУПА

 

Склад творчої групи:  голова-Естінко Н.Г. та члени:Доробан М.П. Марушка В.С. Мудріян Н.М. Сасин О. С.Яцканич Т.К.

 

Мета творчої групи:  забезпечити активну участь і взаємодію родини з колективом дошкільного навчального закладу з метою всебічного розвитку малюків.

 

ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

 

НАЗВА ЗАХОДУ

Форма

роботи

Термін

Відпові

дальний

Відм про вик

І

1.     Завдання творчої групи на 2017-2018 навчальний рік.

2. Визначення напрямків роботи  творчої групи.

3. Обговорення тематики та строків виконання творчих завдань.

4. Затвердження графіку засідань творчої групи.

творча

майстерня

вересень

завідувач

 

 

 

 методист

 

ІІ

1.     Розробка анкет та тестів для батьків.

2.     Добірка консультацій різної тематики.

пошукова діяльність

листо

пад

          вихователі- методисти

 

 

ІІІ

1.     Добірка матеріалів для проведення батьківських зборів груп раннього та молодшого дошкільного віку.

2.     Добірка матеріалів для проведення батьківських зборів груп середнього віку.

пошукова діяльність

лютий

вихователі

 

 

 

ІV

1.     Добірка матеріалів для проведення батьківських зборів груп старшого віку.

2.     «Проведення оздоровчих та загартовуючих заходів у різні пори року».

пошукова діяльність

 

 

складання картотеки

квітень

Вихователі-методисти методист   

 

Сестра- медична

 

 

2.4 САМООСВІТА

 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Форма роботи

 

Термін

Відпові

дальн

Відм про вик

 

1

 

З метою підвищення фахової майстерності педагогів опрацювати шляхом самоосвіти:

      - Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) . – Київ,  2012;

      - методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошілля» освіти (нова редакція) .

-Н.В.Гавриш,О.Г,Брежнєва,І.Р Кіндрат,О.Д. Рейпольська «Розумне виховання сучасних дошкільнят». – Київ,Слово;2015;

-О.М.Березіна О.Л. Цимбалюк Організована навчально- пізнавальна діяльність дітей». –Тернопіль Світич, 2014- «Родинне виховання» упор. Т.Вороніна, О.Мельник. – Київ, Шкільний світ, 2010;

- О.Л.Кононко «Виховуємо соціально компетентного дошкільника». – Київ, Світич, 2009;

- В.Любарова «Найменшим про найменших». – Київ, Шкільний світ, 2010;

- «Інноваційна практика у роботі вихователя ДНЗ» кол. авторів: Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук. – Київ, Шкільний світ, 2010;

- «Маленький українець» упор. Л.Синекоп. – Київ, Шкільний світ, 2010;                                                                                                                                     

-  методичні посібники, що будуть використовуватися в роботі упродовж    навчального року.                             

 

 

 

 

Само

освіта

 

 

 

 

до нового навч. року

 

до нового навч. року

 

до педради

 

 

 

до батьк.

зборів

до кол. пер.

 

до батьк. зборів

 

 

до семінару

протягом навч. року

до батьк.

зборів

 

до педради

 

 

протягом навч.року

 

 

 

 

протягом навч.року

 

 

 

 

 

 

вихова

телі

 

 

вихова

телі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихова

телі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихова

телі

 

 

 

2

 

Обговорення новинок методичної літератури та матеріалів періодичних видань.

 

круглий стіл

 

1-й вівторок місяця

 

 

завідувач,

методист

 

 

3

 

Взаємовідвідування:

1. Прогулянок.

2. Режимних моментів.

3. Організація трудової діяльності.

4. Cпільна діяльність вихователя і дітей з ознайомлення з природою і фізичного розвитку.

5. Свята та розваги.

6. Самостійна діяльність дітей.

 

 

протягом року

 

вихова

телі

 

 

4

 

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів:

 - Сучасні підходи до організації методичної роботи з педкадрами.

 - Розвиток інтелектуальних здібностей дітей під час проведення логіко - математичних завдань, ігор.

 - Розкриття творчого потенціалу дітей в процесі ігрової діяльності.

 - Роль гри у становленні особистості дитини.

 - Нетрадиційні підходи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

 - Виховання самостійності у дітей середнього та старшого дошкільного віку.

 - Збагачення емоційного життя та соціальної поведінки у дітей  середнього віку.

 -   Емоційний розвиток дитини

 - Роль  народного фольклорної творчості у вихованні дошкільнят.

 - Розвиток здібностей дітей у процесі

танцювально-ритмічної діяльності.

 - Виховання у дошкільнят любові до природи за спадщиною В. Сухомлинського.

 - Формування економічної компетентності дошкільника.

 - Виховання  товариськості у дошкільнят.

 - Мовленнєвий  розвиток дітей раннього віку

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

Естінко Н.Г.

Данкович Н.А.

 

 

 

 

 

 

Сусік О.В.

 

 

 

Сагайдак Н.М.

 

Марушка Т.В.

 

Марушка В.С.

 

Сасин О.С.

Зихор І .С.

 

 

 

психолог

Ліпей Н.І.

 

 

 

Матійко О В.

 

 

 

 

Білак Г.О.

 

 

Мудріян Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. АТЕСТАЦІЯ ,КУРСИ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ , УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ РАЙОНУ

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Проходження  курсів підвищення кваліфікації в Закарпатському ІПпО в м.Ужгороді вихователями:

 -Ластівка О.І.. - вихователь

 - Сегляник Г.В.- вихователь

 -Марушка Т.В.   -  вихователь

 - Товт А.О. – музичний керівник

 

 

 

 

 

11.01.2017р.- 25.03.2018р.

 

 

 

 

 

 

завідуюча

 

                                    Атестація педагогічних працівників

 

№п\п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про викон

1.

- Провести чергову атестацію вихователя-методиста Естінко Н.Г. та продовжувати вивчати   її  передовий педагогічний досвід .

- провести чергову атестацію вихователів:

 -Ластівка О.І.. - вихователь

 - Сегляник Г.В.- вихователь

- Товт А.О. – музичний керівник

до 01.04.2018р.

 

 

 

 

 

 

Березень 2018р.

атестаційна комісія

 

 

 

 

ЗМІСТ  РОБОТИ

 

Термін

 

Відповідальні

Відм

 про вик

1

Видати накази

09,10,2017

03.2018

завідувач

 

2

засідання атестаційної комісії

згідно плану

голова

 

3

Вивчення роботи педагогів ,що атестуються в поточному році

протягом року

комісія

 

4

Скласти план роботи атестаційної комісії

 

упродовж     року за графі

ком

Завідувач     

атест. комісія

 

 

 

УЧАСТЬ  У  ЗАХОДАХ

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

Термін проведення

 

Відпові

дальний

 

Відмітка про вик

 

1

 

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та компетентності педагогів  зобов’язати відвідувати методичні заходи району:

-  районні семінари для керівників та методистів;

 

-  методичні об’єднання для музичних

    керівників;

 

-  методичні об’єднання для вихователів  груп раннього віку;

   

- методичні об’єднання для вихователів старших  груп

 

 

 

- методичні об’єднання для вихователів молодших та середніх груп

 

 

- Семінар – практикум з екологічного виховання

 

- Засідання клубу ОБЕЖЕДЕЙКА

 

 

-  районні семінари для сестер медичних

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року

 

  згідно графіку

 

 

 

 

 

 

Данкович Н.А.

Естінко Н.Г.

 

Товт.А.О.

Сусік О.В.    

Ліпей Н.І.

 

Зихор І .С.

Мудріян Н.М.

Сегляник Г В.

 

Яцканич Т.К.

Гоздик Т.І.

Сагайдак Н.М.

 

 

Білак Г.О.

Зихор М.С.

Сасин О.С.

Марушка Т.В.

 

Лях Г. В.

Мтійко О.В.

 

Доробан М.П.

Ластівка О І.

 

 

Варга І.М.

Потоцька В. І.

Марушка В. С.

 

 

2

 

Взяти участь у конкурсах: 

- районних  

   «Вихователь року - 2017»

  «Дитячої творчості»

 

- у закладі

   «Краще  розвивальне середовище».

 

 

жовтень

грудень

березень

 

листопад

 

 

 

 

завідувач,

вихователь – методист, вихователі

 

 

3

 

 

Здійснити підписку на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист ДНЗ», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Зростаємо разом»,  «Психолог дошкілля»,  «Музичний керівник» «Медична сестра».

 

 

 

жовтень

 

Завідувач

вихователь - методист

 


ВПРОВАДЖЕННЯ  В  ПРАКТИКУ  РОБОТИ  ДНЗ

 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

Термін проведення

Відпові

дальний

Відм про вик

 

1

 

Удосконалення роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в редакції2017р. та методичних аспектів її реалізації.

 

 

упродовж року

 

Творча група

 

 

2

 

Впроваджувати в роботу з дітьми  освітні проекти: «Правове виховання»     «Економічне виховання»                           «Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми»        

     «Фізичне виховання»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сасин О.С

Доробан М.П.

 

Яцканич Т К.

 

 

3

 

Вивчити і впровадити у роботу проект «Методика роботи з малими жанрами фольклору В ДНЗ ( на матеріалі забавлянок, пестушок, колискових пісень)»

 

 

упродовж року

 

 

Мудріян Н.М.

 

 

4

 

Творчій групі продовжити роботу по розділу «Здоров’ятворчі та здоров’я збережувальні технології»

 

Упродовж року

 

Творча група

Естінко Н.Г.

 

 

5

 

Посилити роботу по організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців

 

 

упродовж року

 

 

 

 

вихователі

 

                 Розділ 3 . РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін прове

дення

Відпові

дальний

Відмітка про

вик

 

1

 

Організувати постійно діючі  виставки:

·        «Наші досягнення»;

·        «Готуємося до педради»;

·        «На допомогу вихователю»;

·        «Новинки методичної літератури»;

·        «Передовий педагогічний досвід району».      

 

вересень

 

вихователь - методист

 

2

Удосконалення планування та поповнення конспектами міні-занять за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (за різними віковими групами).

вересень –

травень

вихователі

 

3

Підібрати дидактичні ігри з економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

грудень

вихователі

 

4

Поповнити кабінет добіркою матеріалів для організації роботи з   музичного виховання

лютий

 

вихователі

 

5

Доробка дидактичних  сюжетно-рольових ігор

березень

вихователі

 

6

Поповнити кабінет добіркою матеріалів з розділу «театралізована діяльність»

 

квітень

вихователь-методист

 

7

Провести конкурси:

   «Правове виховання»;

   «Мої робочі знахідки»;

  

вересень

січень

 

вихователь-методист

 

8

Скласти та затвердити перспективні плани атестації та курсів підвищення кваліфікації.

 

вересень

вихователь-методист

 

9

Добірка сценаріїв для проведення театралізованої діяльності.

протягом року

музичні

керівники

 

 

 

ОСНАЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГРУП

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відпові

дальний

Відмітка про виконання

1.

Поповнити матеріал з музичного виховання дітей у групах старшого віку.

 

вересень

Батьківський комітет, вихователі груп

 

2.

Поповнити матеріалом розвиваючи ігрові зони.

вересень

Вихователі, Батьківський комітет

 

 

3.

Поповнити дидактичний матеріал музичними шумовими інструментами.

 

жовтень

Товт А.О.

Ліпей Н.І.

 

4.

Поновити інвентар для праці у куточку природи.

 

жовтень

Завгосп, робітник по ремонту

 

5.

Поповнити кабінет практичного психолога методичними посібниками для проведення роботи з обдарованими дітьми (логічні ігри, тести, зошити для самостійної роботи тощо).

 

листопад

психолог

 

6.

Придбати ляльки  для самостійної театралізованої діяльності дітей.

 

листопад

Вихователі

 

7.

Виготовити дидактичні посібники з економічного  виховання дошкільників.

 

грудень

Вихователі,       

 

8.

Поповнити медичний кабінет  лікарськими препаратами для проведення оздоровчих заходів.

 

січень

Варга І. М.

 

9.

Осучаснити зони для сюжетно-рольових ігор.

 

січень

Вихователі

 

 

 

 

10.

Поповнити групи конструктивно-будівельним матеріалом.

лютий

Вихователі

 

 

 

 

 

11.

Поповнити куточки самостійної художньої діяльності дітей нетрадиційним обладнанням та матеріалом.

 

березень

Вихователі

 

12.

Оновити куточки для проведення дослідницької діяльності.

 

травень

Вихователі

 

 

 

ВИСТАВКИ ДИТЯЧИХ РОБІТ

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

Термін проведення

 

Відпові

дальний

Відмітка про виконання

 

1

 

 

Щедра осінь

 

 

жовтень

 

вихователі

 

 

2

 

 

Царівна Зима у гості прийшла.

 

 

грудень

 

вихователі

 

 

3

 

Мама – найдорожче слово

 

 

березень

 

вихователі

 

 

4

 

 

Весна землю заквітчала

 

 

травень

 

вихователі

 

 

5

 

 

Планета дитинства.

 

 

червень

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4

Організаційно – педагогічна робота

4.1.Взаємодія з батьками

з\п

 

Зміст роботи

 

Термін

виконання

 

Відповід

 

 

Відм

 про

вик

І.

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні батьківські збори

«Дитячий садок та сім′я: аспекти взаємодії»

 

1. Звіт батьківського комітету про роботу, виконану у літній період 2016/  2017 навчального року.

2. Звіт про стан харчування дітей у минулому навчальному році. Харчування дітей пільгового контингенту.

3. Виконання нормативних та інструктивних документів щодо навчання та виховання дітей в дошкільному закладі.

4. Змістове наповнення Програми виховання  і навчання дітей в дошкільному закладі.

5. Вибори нового складу батьківського комітету.

6. Анкетування батьків з метою визначення попиту на надання додаткових платних послуг.

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голова

БК

 

 

с/м ст.

 

 

завідувач

 

 

вихователь

методист

завідувач

 

вихователь

методист

 

 

ІІ.

 

 

«Здорова дитина – щаслива родина»

1. Виховуємо здорову дитину.

2. Результативність роботи ДНЗ як «Школи сприяння здоров’я»

3. Стан харчування дітей в дошкільному закладі.

4. Літнє оздоровлення в ДНЗ.

5.  Мої побажання – зворотній зв’язок. Анкетування.

6. «Щаслива мить вашої дитини» Фотовиставка.

7. Звіт про роботу з дітьми пільгового контингенту.

8.Попередження дитячого травматизму в літній період.

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

вихователь- методист

ст.м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Групові батьківські збори

Ранній вік

1.Психоемоційний комфорт для дитини раннього віку в сім’ї та дитячому садку.

2.Організація життєдіяльності дітей раннього віку в ДНЗ.

3.Сучасні підходи до створення розвивального середовища. 4.Санітарно-гігієнічні вимоги до дитячих іграшок.

5.Анкетування батьків. «Давайте знайомитеся!»

6.Вибори батьківського комі­тету

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Значення раннього віку для розвитку майбутньої особистості.

2. Вправи на розвиток дрібної моторики.

3. Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного виховання.

4.Граємо з малечою.

5. Практикум з батьками.

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

1.Виховання самостійності як запоруки життєвої компетентності.

2.Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності.

3.У відпустку з дитиною.

4.Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

5.Звіт про роботу батьківського комітету.

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

Молодший дошкільний вік

(4-ий рік життя)

1.Психологічний портрет дитини четвертого року життя.

2.Організація життєдіяльності дітей четвертого року життя в ДНЗ.

3.Дитина має бути здоровою.

Розвиток  рухової активності в домашніх умовах.

4.Вибори батьківського комітету.

вересень

вихователі

 

1.Дитина щаслива в любові.

2.Звідки береться неслухняність.

3.Емоційний комфорт дошкільника, який потребує особистісного підходу.

4.Тренінг для батьків «Мистецтво дарувати любов»

січень

вихователі

 

1.Розвиток мовлення дошкільників в іграх – запорука мовленнєвої компетентності.

2.Як виховати любов до книжки?

3.Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності.

4. У відпустку з дитиною.

5.Звіт про роботу батьківського комітету.

травень

 

вихователі

 

Середній дошкільний вік

(5-ий рік життя)

1.Психологічний портрет дитини п’ятого року життя.

2.Організація життєдіяльності дітей п’ятого року життя в ДНЗ.

3.Допитливість – ознака креативності. Як виховувати чомусиків?

4.Вибори батьківського комі­тету.

вересень

вихователі

 

1.Цінність сюжетної гри.

2. Роль патріотичного виховання у розвитку дитини.

Чим зайняти дитину під час прогулянки на природі? Практикум для батьків.

січень

вихователі

 

1.Коли дитина готова до школи?

 Формуємо внутрішню позицію школяра.

2.Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

3.Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

4.Звіт про роботу батьківського комітету.

 

травень

 

 

 

 

Старший дошкільний вік

(6-ий рік життя)

1.Психологічний портрет дитини шостого (сьомого) року життя.

2.Організація життєдіяльності дітей шостого (сьомого) року життя в ДНЗ.

3.«Чи потрібні вашій дитині права?». 4.Законодавче забезпечення прав дитини в Україні.

5.Вибори батьківського комі­тету

 

 

 

 

вересень

 

 

 

вихователі

 

1.Здоровий спосіб життя: міф чи реальність?

2.Загартування дітей вдома. Аукціон ідей сімейної педагогіки.

 3.«Майстер-клас у лабораторії «Пізнайко». Пізнавальна діяльність дошкільнят.

 

січень

вихователі

 

1.«Дитина зустрічається зі школою». Візитна картка шкіл.

2.Як подолати батьківські страхи перед школою.

3.Десять речей, які мають  зробити батьки першокласника 1 вересня. Рекомендації.

4.Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

5.Звіт про роботу батьківського комітету.

 

травень

 

вихователі

 

 

IV

 

4.1

 

 

4.2

 

 

4.3

 

 

4.4

 

 

4.5

 

 

4.6

 

 

4.7

 

4.8

 

 

4.9

 

 

Консультації  для  батьків

 

Батьківська єдність – важливий закон виховання.

 

 Роль батьків у розвитку правильної вимови у дітей та їх мовлення в цілому.

 

Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки.

 

Вплив комп’ютерних ігор на розвиток дитини.

 

Гра - ефективний засіб виховання самостійності у дітей дошкільного віку.

 

Як зберегти здоров’я дитини

 

 

Природа – окраса і чинник життя

 

Розвиток мовлення засобами художньої літератури

 

Золоті правила виховання дитини в сім’ї

 

 

 

 

вересень

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

грудень

 

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

березень

 

квітень

 

 

травень

 

 

 

вихователі

 

 

 вихователі

 

 

вихователі

 

  

   вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

V

 

 

5.1

 

 

 

 

 

5.2

 

Тематичні виставки,

 конкурси робіт батьків та дітей

 

 Фотовиставки

1.     «Веселі спогади про літо»

2.     «Рідна моя Україна»

3.     «Прощавай садок дитячий»

 

 

Конкурси робіт батьків та дітей

1.     «Осінній вернісаж»

2.     «Друге життя непотрібних речей»

3.     «Зима іде – свята веде»

4.      «Зустрічаємо весну!»

5.     «Великодня казка»

 

 

 

 

 

 

вересень

січень

травень

 

 

 

жовтень

листопад

грудень

березень

травень

 

 

 

V

 

5.1

 

5.2

 

5.3

План роботи клубу « Школа батьківства»

Охорона життєдіяльності дітей та забезпечення їх прав.

Поважати в дитині людину. Ставлення батьків до запитань дітей.

Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку у повсякденному житті.

 

 

 

 

жовтень

 

грудень

 

березень

 

 

 

 

завідувач

 

практичний психолог

вихователь- методист

 

6.1.

 

 

 

6.2

Дні відкритих дверей

Умови організації життя дітей у дошкільному закладі.

 

 

Перегляд занять та режимних процесів.

 

 

вересень

квітень

 

 

протягом року

 

завідувач

 

 

 

вихователь- методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.      Масові заходи,дійства фізкультурно -оздоровчого та музично – естетичного циклів

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ ТА РОЗВАГ

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

Термін

Відпові

дальний

Місце проведення, учасники

Відм

 про вик

1.

1 вересня. День знань

вересень

муз.керівники

спорт. майдан,

педагоги та діти

 

2.

 

День захисника України

жовтень

муз.керівники

спорт. Майдан,

педагоги та діти

батьки, гості

 

3.

Родинний захід «Чарівниця осінь в гості завітала».

Листопад

муз.керівники

муз. Зал,

педагоги, діти, батьки

 

4

 

Вечорниці

Листопад

муз.керівники

муз. Зал,

педагоги, діти, батьки

 

 

Святий Миколай

грудень

муз.керівники

муз. Зал,

педагоги, діти,

 

4.

 

Новорічна казка.

грудень

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

5.

Щедрий вечір, добрий вечір.

січень

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти,

 

6.

Тематичний день «Малючок-здоров’ячок».

січень

вихователі,

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

7.

Концерт «Співаємо, танцюємо – всіх зачаруємо».

лютий

вихователі,

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

 

 

Вечір улюблених казок

лютий

вихователі,

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти

 

8.

 

Матусин день.

березень

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

9.

Веснянка.

квітень

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

10.

День перемоги.

травень

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

11.

Випускний бал.

травень

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

12.

Тиждень безпеки дитини.

травень

вихователі

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

13.

Планета дитинства.

червень

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

14.

Фізкультурні розваги.

2 рази на місяць

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти

 

15.

Фізкультурні свята.

3 рази на рік

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти, батьки

 

16.

День здоров’я.

щомісячно

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти

 

17.

 

 

 

 

 

Розваги за планом:

·        ляльковий театр;

·        драматизація;

·        концерт старших дітей;

·        тематичні розваги.

1 раз у квартал

муз.керівники

муз. зал,

педагоги, діти

 

18.

·        День прапора ;

·        День Незалежності

серпень

муз.керівники, вихователі

подвір’я,муззал

 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відпові

дальний

Відм про вик

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити дотримання санітарної норми активної рухової діяльності дітей протягом дня.

Забезпечити необхідний тренуючий ефект занять з фізичної культури:

2 – у приміщенні;

3 – на прогулянці.

Проводити повний обсяг форм фізичного виховання:

·        ранкову гімнастику та гігієнічну гімнастику після сну;

·        фізкультурні хвилинки на заняттях, фізкультпаузи, пішохідні переходи;

·        заняття з фізкультури, застосування елементів коригувальної   гімнастики (килимки здоров’я, масажні килимки, ребристі дошки);

·        спортивні свята, розваги, змагання.

 

упродовж року

 

упродовж року

 

 

упродовж року

вихователі

сестри медичні

вихователі

сестри медичні

 

вихователі

сестри медичні

 

 

ЗАГАРТУВАННЯ

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відпові

дальний

Відм про вик

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

Створити дітям умови відповідно до гігієнічних вимог.

Здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів.

Проводити загартування повітрям:

·        протягові провітрювання відповідно до графіків провітрювання;

·        проведення ранкової гімнастики та фізкультурних занять з відкритими вікнами або фрамугами;

·        перебування на свіжому повітрі.

Загартування водою:

·        метод холодової дії на організм дитини (всі групи).

Проводити ходіння босоніж по теплій підлозі в групі при проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять, по масажних килимках, ребристих дошках.

Виховання культурно-гігієнічних навичок.

 

упродовж року

упродовж року

упродовж року

 

 

 

 

 

щоденно

 

 

упродовж року

 

 

 

упродовж року

 

вихователі

 

вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

4.3.      Співпраця зі школою.

 

 п/п

Напрям , зміст роботи та форми проведення спільних заходів

Термін

Відповідаль-

ний

Відмітка про виконання

 

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі дошкільного закладу і початкової школи:

·        провести бесіду за круглим столом за участю вчителів початкової школи та педагогів закладу з метою якісного проведення підготовки дітей до школи;

·        ознайомити вчителів з Базовою програмою «Українське дошкілля»;

·        вивчити стан освітнього процесу в початкових класах і старшій групі ДНЗ;

·        створити інформаційно – педагогічну бібліотеку для батьків, вихователів із посібниками щодо підготовки дітей до школи;

·        організувати взаємо відвідування занять учителями, уроків – вихователями;

запросити представників школи, батьків та вихователів на семінар  практичного психолога “У перший клас! Не поквапитися і не запізнити”/

З метою підвищення мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

·        продовжити зі старшими дошкільниками цикл занять «Я іду до школи»;

·        організувати та провести екскурсії на перший та останній дзвінок, по школі, до шкільної бібліотеки; до шкільного музею, до стадіону;

·        використовувати в освітній роботі читання творів та перегляд ілюстрованого матеріалу про школу;

·        знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

·        створити умови для творчої гри «Школа»

 

РОЗДІЛ 5 Адміністративно – господарська робота

 

5.1.      Створення предметно – просторового розвивального середовища

 

 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

Термін

 

Відпові

дальний

 

Відм про вик

 

 1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

8

 

 

Забезпечити дошкільний заклад овочами на зимовий період.

Провести поточний ремонт приміщень груп.

Замінити  пісок в пісочницях на ігрових майданчиках.

Пофарбувати ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках.

Висаджування квітів.

 

Оновити ігрове обладнання на майданчиках

З метою покращення матеріально-технічної бази закладу придбати:

 - іграшки;

 - посуд;

 -  рушники.

при наявності коштів зробити косметичний ремонт коридорів І-го поверху перефарбувати двері та панелі

 

вересень-жовтень

серпень

 

 

 

травень

 

 

    липень

упродовж року

квітень

упродовж року

 

 

осінь 2017р.

 

Комірник завідувач

завідувач

завгосп

завгосп

батьки

працівники

закладу

 

працівники закладу

    завідувач

 

 

завідувач

завгосп

батьки

 

працівники закладу

    завідувач

 

 

 

 

5.2.      Загальні збори колективу,рада дошкільного закладу,виробничі наради

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ

 

№ п/п

Дата прове

дення

Питання для розгляду

Доповідач

Відм про вик

1

08.09

1.     Звіт про результати навчально-виховної, медичної та господарської роботи за 2016 - 2017навчальний рік.

2.     Обрання Ради закладу, голови ради.

3.     Затвердження плану роботи ради на 2017-2018 навчальний рік.

4.     Визначення напрямків соціально-економічного розвитку закладу.

Ігнатишин О.В.

Варга І.М.

Данкович Н.А.              

 

Естонко Н.Г.

 

2

07.06

1.     Звіт про роботу закладу у 2017-2018 навчальному році;

 

2.     Нагальні питання  по підготовці до оздоровчого періоду;

 

 

3.     Питання попередження дитячого травматизму під час оздоровчого періоду;

 

4.Загартування

Данкович Н.А. 

 

 

 

 

 

сестра медична старша

 

 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЗАКЛАДУ

 

Дата прове

дення

Питання для розгляду

Доповідач

Відм  про вик

1

14.09

 

1. Звіт про заходи щодо підготовки до нового навчального року.

2. Про підготовку до осінньо-зимового періоду.

3. Про організацію харчування дітей.

 

 

Голова ради

 

 Завгосп

 

 Варга І.М.

 

 

 

2

17.01

 

1.Про підведення підсумків захворювання дітей за вересень-грудень 2017 р. та організація проведення профілактичних заходів у ДНЗ. 

2. Звіт про витрати за вересень-грудень 2017 р.

3. Про затвердження об’єму ремонтних робіт до нового навчального року.

 

Сестра медична

 

 

Голова ради

 

Бухгалтер

 

 

 

3

12.04

 

1. Про підготовку до проведення ремонтних робіт.

2. Про підготовку та проведення випускних ранків.

3. Профілактика дитячого травматизму.

4. Звіт про витрати за І квартал 2018 року.

 

 

Голова ради

 

Вихователі старших груп

бухгалтер.

 

4

05.06

 

1. Про організацію та проведення ремонтних робіт, дотримання правил безпеки  під час їх проведення.

2. Про роботу ДНЗ влітку та проведення оздоровчого періоду.

3. Про підготовку до нового навчального року.

4. Звіт про витрати за навчальний рік.

 

Завгосп

 

 

Сестри    медичні

Голова ради

 

Бухгалтер

 

 

                             ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

 

Дата

провед

ПИТАННЯ  ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ

Доповідач

Відм про вик

 

1

 

22.08.

2017

Організація роботи дошкільного закладу на 2017-2018 навчальний рік.

1.     Про підсумки оздоровчого періоду.

2.     Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.     Затвердження режиму роботи дошкільного закладу та усіх служб.

4.     Про підсумки підготовки до нового навчального року

 

 

 

 

медсестра

завідувач

 

завідувач

 

завгосп

 

 

2

 

21.11.

2017

Творчий колектив.

1.     Шляхи формування творчого потенціалу працівників. (Міні-лекція).

2.     Тест «Визначення сформованості творчих здібностей педагогів».

3.     Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.     Про підготовку до зимового періоду.

5.     Звіт про виконання угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом.

 

Яцканич Т.К.

Естінко Н.Г.

медсестра

     завгосп

 

завгосп

 

голова ПК

 

 

3

 

20.02.

2018

1..Дотримання режимів прогулянок та провітрювання. Аналіз захворюваності дітей у закладі за 1 квартал

2.  Культурно-гігієнічні навички дітей

3.  Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя  та здоров’я  дітей

4.  Проведення акції –« Чисте довкілля»

Варга І.М.

 

 

Потоцька В.І.

вихователь – методист

 

 

 

4

 

23.05.

2018

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017 – 2018 навчальний рік

1.     Аналіз фізичного розвитку дітей старшого віку.

2.     Про підготовку до оздоровчого періоду.

3.     Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

 

 

завідувач

 

методист

медсестра

 

     

 

 

 

НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУВАЧЕВІ

 

 

 

Дата пров

 

Питання для розгляду

Доповідач

Відм про вик

1

вере

сень

1. Аналіз створення належних умов для якісного впровадження Базової програми розвитку дитини «Українське дошкілля».

 

2. Аналіз організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року.

 

3.Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

 

4. Різне.

Данкович Н.А.

 

 

Варга І М.

 

 

 

Завгосп

 

2

жов

тень

 

1. Про стан батьківської плати за харчування та організація завезення овочів на зиму.

 

2.     Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

3.     Про проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.

 

 

Бухгалтер

 

 

Завгосп                         Данкович Н.А.

 

 

3

листо

пад

 

1. Аналіз  харчування дітей у ДНЗ.

 

2. Аналіз відвідування дітей по групах за вересень-жовтень 2017 року.

 

3. Про стан ведення ділової документації.

 

4. Різне.

 

медсестра

 

Естінко

 Н. Г.

 

4

гру

день

1.     Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ.

 

2.     Про санітарний стан приміщень закладу.

 

3.     Про підготовку до проведення Новорічних свят.

4.     Різне.

Завгосп

 

 

Варга І.М.

 

Гоздик Т.І.             

 

 

 

 

5

січень

 

1. Аналіз стану роботи зі зверненнями батьків у 2016 році.

2.  Про стан  батьківської плати за харчування дітей.

3. Різне.

 

Данкович Н.А.

 

Бухгалтер

 

6

лютий

 

1. Аналіз відвідування дітей по групах за вересень-січень 2017 - 2018 н. року.

2. Аналіз  харчування дітей у ДНЗ.

4. Різне.

 

Данкович Н.А.

                               

медсестра

 

7

бере

зень

 

1.Попередження захворювання         дітей на ГКІ, педикульоз  коросту та     гельмінтози.

2. Про стан плати за харчування персоналу.

3. Різне.

 

Варга І.М.

 

бухгалтер

 

8

квітень

 

1. Про виконання Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ.

2. Про підготовку до проведення випускних ранків.

3. Про організацію роботи з охорони праці у дошкільному закладі.

4. Різне.

 

Варга І. М.

Вихователі старших груп.

Ігнатишин О.В.

 

9

тра

вень

 

1. Про організацію роботи в оздоровчий період.

2. Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

4. Різне.

 

Сестри медичні

Ігнатишин О.В.

 

 

 

 

 

 

5.3.      Інструктажі

 

 

ДАТА

ЗАХОДИ, НАКАЗИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ПРИМІТКИ

Серпень

Наказ про готовність до нового навчального року

Завідувач

 

Вересень

 

Переглянути інструкції  по ОП з 1.09.2017р.

Створити комісію з питань безпеки життєдіяльності закладу

Провести вступний (повторний) інструктаж з працівниками, вихованцями

Контроль за станом охорони праці в закладі

Наказ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі та накази про проведення інструктажів

Акт випробування спортивних снарядів і обладнання спортивно-музичного залу

Акт опосвідчення техстану безпеки в ДНЗ

Акт перевірки стану протипожежної безпеки в ДНЗ

 

Завідувач, комісія

 

Загальні збори, завідувач

Відповідальний з ОП вихователі груп

 

Адміністрація

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач. Комісія

 

 

Завідувач. Комісі

 

 

Завідувач. Комісія

 

за необхідністю

 

 

 

 

 

 

Двічі на рік

1 раз на два роки

вересень - березень

Жовтень

 

Наказ про заходи пожежної безпеки в осінньо-зимовий період

Навчання та перевірка знань з ОГІ з працівниками, які виконують роботи з підвищеною небезпекою (НАКАЗ)

Організувати і провести навчання учасників навчально-виховного процесу та іншого персоналу з дій НС

Провести заміри опору ізоляції

 

 

 

Завідувач

 

Комісія з ОП

Завідувач, комісія

 

 

Завідувач,завгосп

 

жовтень

 

двічі на рік (жовтень-квітень)

 

1 раз на 2роки (5.10.)

Листопад

 

Контроль за станом експлуатації електрообладнання

Завгосп,електрик

 

Грудень

Наказ про перевірку дотримання «Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей» (довідка)

Наказ про підсумки організації охорони праці та безпеки життя

Наказ про пожежну безпеку під час проведення новорічних ранків

Повторний інструктаж працівників(всіх)

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

Відповідальний за ОП

двічі на рік

(грудень, червень)

Січень

 

НАКАЗИ:

· Про призначення комісії за дотриманням «Інструкції про охорону життя і здоров'я дітей» Про призначення відповідального за електроенергію і ТБ

· Про організацію і ведення ЦО в ДНЗ

· Про створення комісії з перевірки знань з наступною атестацією з ОП

· Про створення комісії з розслідування нещасних випадків:

· Про заходи щодо попередження харчових отруєнь, інфекційних захворювань вихованців

· Про організацію харчування вихованців;

· Про проведення медичного огляду вихованців, виявлення захворювань на педикульоз, захворювань шкіри;

· Про результати перевірки санітарного стану в приміщеннях.

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

1 раз на 3 роки (січень 2018)

Лютий

 

Проаналізувати стан роботи з ОП в закладі на нараді при завідуючій

 

 

Завідувач, комісія

 

 

 

 

 

 

Березень

 

Повторний інструктаж з техпрацівниками

Контроль за станом охорони праці в закладі

Наказ про заходи безпеки в весняно-літній період

Акт випробування спортивних снарядів і обладнання в спортивно-музичному залі

Акт перевірки стану протипожежної безпеки в ДНЗ

 

 

 

Відповідальний за ОП

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

Комісія. завідувач

Завідувач, комісія

 

 

Двічі на рік

Вересень - березень

Квітень

 

Організувати і провести навчання

працівників та вихованців з дій у НС

Провести «Тиждень безпеки дитини» (наказ)

Перевірити куточки з ОП, ПБ, ЦО в ДНЗ.

 

Завідувач, комісія

Завідувач, комісія

 

 

Завгосп

Вихователі груп

 

Двічі на рік

(жовтень-квітень)

1 раз на рік

Травень

 

Інструктаж з батьками, дітьми перед

літньо-оздоровчим періодом

Підготовка закладу до літньо-оздоровчого

періоду

 

Завгосп, колектив ДНЗ

 

Червень

 

Повторний інструктаж з працівниками(всі)

Наказ Про перевірку дотримання

«Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей» (довідка)

 

Завідувач

 

Двічі на рік

(грудень - червень)

 

 

РОЗДІЛ 6. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

№ з/п

Види контролю

Термін виконання

Предмет контролю

Форми узагальнення результатів

Виведення результатів на рівень управління

Відп

1

тематич

ний

жовтень

 

 

 

 

 

січень

 

Організація роботи з формування  економічної компетентності                                                    дітей дошкільного віку

 

Ефективність використання різноманітних методів і прийомів для реалізації завдань патріотичного виховання дітей дошкільного віку

наказ, довідка

 

 

 

 

 

наказ, довідка

педрада

 

 

 

 

 

 

педрада

 

вихователь-мето

дист

 

 

 

 

 

вихователь-мето

дист

 

2

комплексний

квітень

Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

 

наказ, довідка

педрада

 

Завіду

вач,

вихователь-мето

дист

 

3

порівняльний

 

 

 

вересень

травень

 

 

 

 

 

щомісяця

 

 

щоквар

талу

 

травень

 

 

 

травень

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

травень

Нервово-психічний розвиток дітей раннього віку

 

 

 

 

 

Якість рівня досягнень дітей дошкільного віку з фізичного розвитку.

 

Аналіз захворюваності

 

 

Аналіз харчування

 

 

 

 

Рівень готовності до школи дітьми старшого  дошкільного віку

 

Рівень мовленнєво - комунікативної активності дітей старшого дошкільного віку

 

Робота з безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму

 

довідка

 

 

 

 

 

 

 

інформац. картка

 

 

довідка

 

 

наказ

 

 

 

 

зведені дані

 

 

зведені дані

 

 

 

 

      наказ

педрада

 

 

 

 

 

 

 

педрада

 

 

 

нарада при

завідувачеві

 

 

педрада

 

 

 

 

 

 

нарада при завіду-

вачеві

 

педрада

№ 4

практ.

Психо

лог

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

ст.м/с

 

 

завідувач

 

 

 

 

практ.

Психо

лог

вихо

ватель-мето

дист

завіду

вач

 

4

 

вибірко

вий

 

вере

сень

 

 

жовтень

 

 

 

листо

пад

 

 

грудень

 

 

 

 

січень

 

лютий

 

 

 

 

 

березень

 

 

квітень

 

 

Організація сюжетно-рольової ігрової діяльності

 

Фізична культура та загартування дітей раннього віку

 

Стан виховної роботи за програмою «Українське дошкілля»  Базового компоненту

 

Систематичне оновлення матеріалів в групових краєзнавчих куточках

 

Виконання рекомендацій районних семінарів

 

Стан роботи з дітьми пільгових категорій

 

 

Робота з пошуково - дослідницької діяльності.

Проведення загартовуючих заходів у різних вікових групах

 

 

усні звіти

 

педгодина

 

 

педгодина

 

 

 

 

нарада при завідувачеві

 

 

педгодина

 

 

 

 

 

нарада при завідувачеві

 

нарада при завідувачеві

педгодина

 

 

нарада при завідувачеві

 

 

Вихо

ватель-мето

дист

вихователь-мето

дист

 

вихователь-мето

дист

 

вихователь-мето

дист

 

 

вихователь-мето

дист

 

 

 

 

 

вихователь-мето

дист

вихователь-мето

дист

 

 

5

 

Опера

тивний

 

щоквар

талу

 

 

 

 

 

 

 

щотижня

 

 

 

щомісяця

 

 

щомісяця

 

 

щоквар

талу

 

 

 

 

щомісяця

 

Організація роботи з дітьми по попередженню травматизму та правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях

Якість організації навчально - виховного процесу

Організація та проведення режимних процесів

Рівень володіння державною мовою педагогами

Рівень ведення ділової документації.

Планування освітньо - виховної роботи

Організація роботи з батьками

Створення санітарно - гігієнічних умов

Стан обладнання (технологічного)

Організація харчування

 

наказ, зведені дані

 

 

 

зведені дані

 

зведені дані

 

зведені дані

 

зведені дані

зведені дані

усна інформація

 

педрада

 

 

 

 

 

педрада

 

 

нарада при завідувачеві

 

нарада при завідувачеві

 

нарада при завідувачеві

нарада при завідувачеві

 

 

завідувач

в/методист

 

 

 

 

 

в\методист

 

 

завідувач

в/методист

завідувач

 

ст. м/с

 

завгосп

 

ст. м/с